Resistance Fighter's Story
Antibiyotikler e ya Bilinç gelişir ya da Direnç

Antimikrobiyal Direnç (AMD) ile mücadele ediyorum

Antimikrobiyal Direnç (AMD) ile mücadele ediyorum. Doğru antibiyotiği kullanmak için test yaptırmalıyız. Antibiyotikleri test sonucuna göre hekim reçete etmelidir. Test yap, Yanlış yapma!

Share Your Story and Become an Antimicrobial Resistance Fighter