Resistance Fighter's Story
Antibiyotikler e ya Bilinç gelişir ya da Direnç

Antimikrobiyal Direnç (AMD) ile mücadele ediyorum

Antibiyotik direnciyle, annemin beyin kanaması geçirip ameliyat sonrası hastane enfeksiyonu kapması ile tanıştık. Çok başarılı bir anevrizma ameliyatıyla hayata döndürülse de enfeksiyon sonucu post-op menenjit gelişti. İki farklı hastanede 4,5 ay sepsis tedavisi gördü. Alması gereken asıl tedavileri, enfeksiyon komplikasyonları nedeniyle alamadı. Bu süreçte konuşması dahil tüm fonksiyonlarını yitirdi.

Yine de bakterilerden daha dirençli çıkıp yaşamayı başardı! Ama bu mücadelede çok ağır kayıplar verdik. Yatağa bağımlı kaldığı için 12 yıldır anneme “annelik” yapıyoruz. Binlerce hasta ise bu savaşı daha baştan kaybediyor. Sepsis’in asıl faili aslında bakteriler değil, hepimiziz! Biz hasta yakınlarının bilinçsiz davranışları, sağlık personelinin eksik ya da hatalı tutumları veya hastanelerdeki yetersizlikler, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en büyük engel. Bu konuda toplumun her kesiminde bilinç yaratmaya yönelik her türlü çalışmaya destek veriyorum!

あなたのストーリーを共有し、
Resistance Fighter”になりましょう